poslednji čuvar ostrva elis

POSLEDNJI ČUVAR OSTRVA ELIS

Gael Žos
Poslednji čuvar ostrva Elis je duboka i dirljiva priča o sećanju, odgovornosti i sudbini. Kroz dnevničke zapise čuvara kapije u Novi svet francuska spisateljica Gael Žos slika uspomene izgnanika i doseljenika na tlo Amerike. Poslednji čuvar ostrva Elis je potresna drama o novim šansama, oproštajima i kaznama.

Poslednji čuvar ostrva Elis je bolna i potresna priča o izgnanstvu, siromaštvu, ljubavi i strasti, bolestima i ubistvima, o drami imigranata koji su proterani iz svojih domovina iz političkih razloga ili su došli u nadi za boljom budućnošću; ovo je priča o Američkom snu koji zavisi od čuvenih 29 pitanja. Zasnovan na istorijskim činjenicama, roman Gael Žos je stilski uobličen kao dnevnički zapis čuvara Džona Mičela koji kroz devet dana pokušava da rekapitulira svoje najupečatljivije uspomene, mahom one o svojoj rano preminuloj ženi Liz, i italijanki Neli Kazarini koju je zavoleo na prvi pogled i koja ga je sudbonosno proklela.

Pošalji