poslednji čaj

POSLEDNJI ČAJ

Vinka Sazdova
Roman o samospoznaji i teškim i važnim pitanjima koja se postavljaju sebi. Poslednji čaj Vinke Sazdove je delikatan roman na ozbiljnu temu.

Roman – potraga za samom sobom. A možda i putopis o sebi. Oba viđenja ove knjige su tačna, štaviše – nadopunjuju se.
Dela koja prodiru u analizu sopstvenog života, preispitivanje puta kojim se do tog časa išlo, opasna su i veoma teško garantuju uspeh, no Vinka Sazdova je u svom prvencu probila sopstvene, a potom i spisateljske predrasude hrabrošću da se suoči sa sobom. A još kada se to preispitivanje događa u kompleksnoj (ne samo hinduističkoj i budističkoj) Indiji, granica između autobiografskog i romanesknog briše se jednako lako kao što se lako prelazi iz stanja svesnog i racionalnog u svet nirvane i nejasne metastrane života.

Pošalji