portret jedne tajne the portrait of a secret

PORTRET JEDNE TAJNE - THE PORTRAIT OF A SECRET

Predrag Bajo Luković
Portet jedne tajne bavi se najzagonetnijim portretom svih vremena – Da Vinčijevom Mona Lizom. Da li ste znali da je naš slikar Predrag Bajo Luković još osamdesetih pretpostavio da je u pitanju autoportret velikog Leonarda?

Ova knjiga se pripremala 35 godina.
„Prema tome, nije bez osnova, već naprotiv, pronicljiva mada spontano rođena ideja beogradskog slikara Predraga Lukovića Baja, koju je otelotvorio 1982. i pre kompjutera, kada je u liku misteriozno osmehnute Đokonde, upravo leonardovskim okom i njegovim izražajnim sredstvima, otkrio autoportret najvećeg renesansnog radoznalca – umetnika sklonog zagonetanju i zagonetkama. Sudeći po svemu, Baju pripada zasluga što je prvi ponudio jedno verovatno rešenje, jedno moguće rešenje zagonetke koju nam je skoro pre pet stoleća postavio večni Leonardo.“
Nikola Kusovac

Pošalji