porodično pravo

PORODIČNO PRAVO

Marija Draškić
Podelite:
„Priručnik za polaganje pravosudnog ispita Porodično pravo namenjen je isključivo diplomiranim pravnicima koji se pripremaju za polaganje pravosudnog ispita. Pozitivnopravnu zakonsku i ustavnu podlogu teksta čine Porodični zakon i Ustav Republike Srbije.“
(iz predgovora Marije Draškić)

Dr Marija Draškić je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije.
Pošalji