porodični zakon dvanaest godina posle

PORODIČNI ZAKON - DVANAEST GODINA POSLE

„Zbornik sadrži niz relavantnih tema koje su do sada bile malo zastupljene u domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi. Pored teorijskih razmatranja i sistematizacije znanja kod čitavog niza relevantnih pitanja iz porodičnog prava, razmotrene su i raznovrsne praktične implikacije novih propisa i prakse u zaštiti dece, kao i aktuelni problemi prakse.” (Prof. dr Nevenka Žegarac)
„Zbornik predstavlja skup najboljih radova iz različitih oblasti Porodičnog prava. U Zborniku je obrađen čitav niz aktuelnih tema o kojima do sada nije pisano, obrađena su i druga relevantna pitanja iz porodičnog prava, date uporednopravne analize, kao i istorijski osvrt.
Pošalji