porodični roman neurotičara i drugi spisi

PORODIČNI ROMAN NEUROTIČARA I DRUGI SPISI

Sigmund Frojd
Snovi, fantazije, sećanja, ljubavi, mržnje,istine i obmane, scenariji želje,analitičke konstrukcije, sve nas tonepobitno vuče da na psihoanalitičkopisanje gledamo kao na svojevrsnoknjiževno stvaranje. S druge strane,koliko je samo stvari psihoanaliza crplaiz književnosti i, u svakom slučaju,prizorima i zapletima iz književnihdela ilustrovala svojepretpostavke, uvidei zaključke. Mnogi slučajevi s kojima nas je psihoanalizaupoznala mogu biti čitani kao romani ipriče... Književna psi- hoanaliza nam otvara prilikuda i samu psiho- analitičku teoriju i praksusagledamo kao oso- beni porodični roman detinjstva.To bi bio frojdi- stički roman.
Pošalji