poremećaj

POREMEĆAJ

Tomas Bernhard
Drugi roman Tomasa Bernharda “Poremećaj” vrvi od od svakojakih slika sivila i nihilizma - od seljačke sirovosti, patrijarhalne patologije, okrutnosti prema životinjama preko potmulog rasizma pa sve do minijaturnih prikaza različitih vidova ličnih trauma, otuđenja i tragedija. Propraćeni iz ugla glavnog protagoniste i njegovog oca psihijatra, svi ovi detalji bivaju zaokruženi pesimističnim pogledom ka medicini i naučnoj racionalnosti, koji ukazuje na njihovu slabost i ništavnost u zauzdavanju ludila i sudbine. Čitaocu se tako postepeno ogoljava poprilično uznemirujuća mistika neizvesnosti i turobna slika ljudske nemoći spram duševnih i egzistencijalnih užasa.
Podelite:

"Poremećaj" je drugi roman Tomasa Bernharda. Kada je objavljen, 1967. godine, odmah je proslavio Bernharda kao pisca. Mnogi su ga tada poredili sa Kafkom i Beketom, jer on u svom delu nagoveštava mistički elemenat iskustva koji traži simboličku interpretaciju: skriveni smisao stanja koja su bliska svetu nadrealnih snoviđenja. Roman "Poremećaj" je podeljen u dva dela, i ako je fokus prvog dela na prikazu spoljnog sveta i njegovog uticaja na ljude, drugi deo pomera fokus na ponore unutrašnjeg sveta čoveka.

Pošalji