ponoć ili grozno ubistvo na dorćolu

PONOĆ ILI GROZNO UBISTVO NA DORĆOLU

Tanasije Milenković J.
"Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu" prvi je srpski kriminalistički roman, s kraja 19. veka napisan, objavljen davne 1926. Ovo je prvo izdanje posle te godine da je zasebno uvažen, pri čemu svakako treba spomenuti da postoji i jedno izdanje – ukupnih dela, ili bar obimno izabranih – gde su i romani Deca razbojnici, Tasini dnevnici i drugo.

prvi je srpski kriminalistički roman i nastao je iz pera Tanasija Tase Milenkovića, a objavljen je 1896. godine. Ovaj autor prvi je naš učeni policajac, čovek koji je toliko bio uspešan u svom poslu, a mnogo toga je i zabeležio. Njegovo polje pisanja uvek je bilo u vezi sa svakodnevnim životom Beograđana, dvorskim životom kraljeva Milana i Aleksandra Obrenovića, i svim onim koji su dolazili u dodir sa policijom, bilo da su to sitni krijumčari, lopovi, prevaranti, ili, na kraju, ubice. Sticano iskustvo i predan rad pomogli su Tasi da uoči mnogo toga, te da ondašnje čitaoce obraduje Tasinim dnevnikom, autobiografskim beleškama.
Ponoć ili grozno ubistvo na DorćoluOvaj roman Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu ima vrlo simboličan naslov i najavljuje šta je glavna tema romana. Neveliki obimom, roman sadrži deset poglavlja, sa sledećim nazivima: Kartara, Neke zločinačke spreme i navike, Razbojnička jazbina, Zločinac, Zločin, Posle zločina, Iz članovog zapisnika, Lepa Katinka, Na Englezovcu, Bekstvo. Deluje kao da Tanasiji Tasi Milenkoviću, s obzirom na to da je imao prilike da se stalno sreće sa ljudima sa one strane zakona, nije bilo teško da napiše jedno ovakvo delo. Ne treba da iznenađuje čitaoca što roman kreće sa poglavljem Kartara. Oduvek su osobe koje se kartaju, kockaju, gataju bile poznate policiji. Ovde je to baba od šezdeset godina, koja živi u ulici pored groblja u niskoj kućici, izgleda mračnog i zastrašujućeg. Ona je bila povezana sa Genom, glavnim likom romana Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu...

Pošalji