poluintelektualac i nacionalna politika

POLUINTELEKTUALAC I NACIONALNA POLITIKA

Milo Lompar
Mnogi akteri savremene kulturne i političke scene u Srbiji prepoznaće se u knjizi Poluintelektualac i nacionalna politika, autora Mila Lompara. Neki su imenovani, a neki su predstavljeni samo svojom funkcijom. No, ono što im je zajedničko jesu osobine poluintelektualca – onako kako ga je opisao Slobodan Jovanović.

Mnogi akteri savremene kulturne i političke scene u Srbiji prepoznaće se u knjizi Poluintelektualac i nacionalna politika. Neki su imenovani, a neki su predstavljeni samo svojom funkcijom. No, ono što im je zajedničko jesu osobine poluintelektualca – onako kako ga je opisao Slobodan Jovanović. Jovanoviću Lompar pridružuje i Lazu Kostića i Đorđa Natoševića, kao ljude koji su naslutili ovu pojavu u 19. veku.
Savremeni, pak, poluintelektualac više ne služi samo svojim karijernim interesima. U 21. veku on je ili sluga kolonijalne politike, ili „prividno nacionalne orijentisane vlasti“. U oba slučaja, on „obavlja posao bitan za strane činioce”, ali na drugačiji način. Da bi ova laž bila demaskirana, pred čitaocem je knjiga Poluintelektualac i nacionalna politika.

Pošalji