politikološki ogledi

POLITIKOLOŠKI OGLEDI

Slaviša Orlović
Tekstovi sabrani u ovoj knjizi nastali su kao intelektualni imperativ autora da traga za odgovorima na aktuelna politička pitanja. Pisani su različitim povodima i sa različitim istraživačkim motivima, a bave se temama i problemima iz polja normativne političke teorije i političke sociologije, a pre svega političkim vrednostima, političkim organizacijama i političkim institucijama. Zato je i dijapazon tema širok: sloboda, demokratija, izbori, stranke, parlament, država i lokalna samouprava.
Pošalji