politika u granicama prava

POLITIKA U GRANICAMA PRAVA

Lidija R. Basta Flajner
Knjiga Politika u granicama prava Lidije R. Baste Flajner jeste klasik naše pravno-političke književnosti o teoriji i praksi anglosakosnskog konstitucionalizma. Nastalo u vremenu i na prostoru koje nije bilo naklonjeno idealima vladavine prava i njenom teorijskom promišljanju, ovo delo u svom reprintu, gotovo 30 godina kasnije, potvrđuje neprolaznu vrednost svojih postavki, među kojima je i ta da je legitimna samo ona politička vlast koja je ograničena pravom nastalom na osnovu saglasnosti i koja pomoću ustava kao osnovnog zakona štiti osnovna ljudska prava pojedinca.
Pošalji