politički uzroci siromaštva

POLITIČKI UZROCI SIROMAŠTVA

Ljubomir Madžar

U knjizi Politički uzroci siromaštva "... nakon što je u osnovnim crtama naznačio svoju opštu metodološku platformu, Madžar pristupa deskripciji i analizi fenomenologije siromaštva i prezentira osnovne činjenice koje to siromaštvo dokumentuju nedvosmisleno i sa detaljima koji se doimaju doista potresno i zastrašujuće. (...) On, naime, sadašnju privrednu katastrovu posmatra u širem kontekstu privrednih teškoća u kojima se našao ceo (donedavno) socijalistički svet, a potom privrednu situaciju Jugoslavije i zemalja u tranziciji u kontekstu još širih ekonomskih kretanja i odnosa koji danas karakterišu svetsku privredu.

Pošalji