politički spisi

POLITIČKI SPISI

Hose Ortega I Gaset
Hose Ortega i Gaset se, pored Unamuna, može smatrati jednim od najpoznatijih španskih filozofa, sa mnoštvom poklonika u Evropi i zemljama španskog govornog područja (to se naročito odnosi na Latinsku Ameriku). Ova se knjiga bavi njegovom političkom mišlju, nastojeći da – između ostalog – pokaže njegov duhovni razvoj od mladalačkog neokantovstva do zrelog doba. Ortega je već u svojim prvim radovima pokazao veliko interesovanje za pitanja politike, koju je shvatao kao društvenu pedagogiju čiji bi zadatak, u prvom redu, trebalo da bude rešavanje problema koji se javljaju u javnom životu nacije. Njegova se političkamisao može okarakterisati kao odbrana liberalnih vrednosti kompatibilnih sa socijalističkim principima, koje u njegovom mladalačkom razdoblju neokantovskog idealizma najpre imaju kulturalnu ali i moralnu dimenziju, što će važiti i u njegovom zrelom dobu ili razdoblju životne punoće, iako je tačno da će se ova dva pojma (liberalizma i socijalizma), kao i njegova zamisao demokratije, menjati u skladu sa sazrevanjem političke misli. Izbor koji je ovde napravljen ulazi u najdublje kategorijalne postúlate Ortegine misli, smeštajući istovremeno njegove političke ideje u kontekst intelektualnih rasprava onog vremena. Ipak, iako je od tada prošlo skoro čitavih stotinu godina, problemi kojima se Ortega bavi veoma su aktuelni i danas, naročito u našem društvu, dok su rešenja koja nudi lekovita i bez daljnjeg primenljiva i u ovom trenutku.
Pošalji