politička filozofija

POLITIČKA FILOZOFIJA

Adam Svift
Naslov originala: Political Philosophy / Adam Swift
Nastojeći da značajne misli političkih filozofa izloži na način koji će čitaocima omogućiti da razumeju probleme o kojima je reč, autor nas uvodi u složeno i često zbunjujuće polje političke filozofije. Ne želeći da nameće stavove, on nas uči kako da se snalazimo u ambijentu moderne politike i samostalno razmišljamo o političkim idejama. Pristupačna i zanimljiva, predstavlja idealno štivo za studente, ali i za širu publiku. Pristupačna i zanimljiva, predstavlja idealno štivo za studente, ali i za širu publiku.Adam Svift je predavač političkih i socioloških nauka na Balliol koledžu i direktor Centra za proučavanje društvene pravde na Oksfordskom univerzitetu.Izvanredna knjiga. Studenti će iz nje naučiti kako da lako izbegnu uobičajene greške u tumačenju Rolsove teorije pravde i uštedeće sebi trud da razumeju Berlinova „dva poimanja slobode“, zahvaljujući Sviftovom preciznom razjašnjenju tih pitanja koja izazivaju zabunu. Političari će, ako su iskreni, osetiti stid što smatraju da je dovoljno da se za rešenje bilo kog problema, teorijskog ili praktičnog, samo pozovu na zajednicu“, i shvatiće zašto je moralno neprikladno koristiti se popularnim pojmom zasluge. Akademski politički filozofi će naići na jasno i precizno iznete, a potom i argumentovano pobijene, svoje kritike egalitarističkog liberalizma.profesor Brajan Beri, Univerzitet Columbia, Njujork
Pošalji