pola veka sa borhesom

POLA VEKA SA BORHESOM

Mario Vargas Ljosa
„Pola veka sa Borhesom“ je ispovedna knjiga u kojoj Mario Vargas Ljosa, osim svog divljenja prema Borhesu-piscu, preispituje i sopstvenu poetiku romanopisca kroz prizmu Borhesovog suprotnog stanovišta. Iako Borhes ćuti (sem u dva davna intervjua), knjiga je svojevrstan dijalog dva suprotna pola shvatanja književnosti i njene uloge u duhovnom životu čovečanstva. Ova zbirka članaka, predavanja, recenzija svedoči o više od pola veka iščitavanja jednog od najneobičnijih pisaca XX veka viđenog očima dobitnika Nobelove nagrade za književnost.

Jedan od najneobičnijih pisaca XX veka viđen očima dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
„Pola veka sa Borhesom je ispovedna knjiga u kojoj Vargas Ljosa, osim svog divljenja prema Borhesu-piscu, preispituje i sopstvenu poetiku romanopisca kroz prizmu Borhesovog suprotnog stanovišta. Iako Borhes ćuti (sem u dva davna intervjua), knjiga je svojevrstan dijalog dva suprotna pola shvatanja književnosti i njene uloge u duhovnom životu čovečanstva.“
– Branko Anđić„Ova zbirka članaka, predavanja, recenzija svedoči o više od pola veka iščitavanja pisca koji je za mene bio, otkad sam pročitao njegove prve priče i oglede u Limi šezdesetih godina prošlog veka, neiscrpan izvor intelektualnog zadovoljstva. Mnogo puta sam ga ponovo čitao i za razliku od onog što mi se dešava s drugim piscima koji su obeležili moju mladost, nikad me nije izneverio; naprotiv, svako novo čitanje obnavlja moje oduševljenje i sreću, otkriva mi nove tajne i finese borhesovskog sveta, tako posebnog po svojim temama i tako sjajnog i otmenog u izrazu. [...] Lepota i inteligencija sveta koji je Borhes stvorio pomogle su mi da otkrijem sopstvena ograničenja, a savršenstvo njegove proze da postanem svestan koliko je nesavršena moja. Biće da sam zato uvek čitao – i čitam – Borhesa ne samo sa uzbuđenjem koje pobuđuje veliki pisac, već i sa izvesnom neodređenom nostalgijom i osećanjem da će mi nešto od tog blistavog svemira proisteklog iz njegove mašte i od njegove proze ostati zauvek nedostupno, ma koliko mu se divio i u njemu uživao. [...] Šaka knjiga koje je napisao, uvek kratkih knjiga, savršenih kao prsten, gde se stiče utisak da im ništa ne nedostaje niti da ima suvišnog, imale su i imaju ogroman uticaj na pisce španskog jezika.“– Mario Vargas Ljosa

Skromni genijalac čudesnog uma

10.05.2022.

" Bio je pomalo anarhičan, aristokrata, bez para, konzervativan, agnostik, opsednut verom, intelektualac-erudita, sofista, vragolan. Kad se sve sabere i oduzme: najistančaniji i najotmeniji čovek svoga vremena. I verovatno, gle retkosti, dobar čovek. " - Mario Vargas Ljosa Detaljnije

Pošalji