pojam prava

POJAM PRAVA

Herbert Hart
Podelite:
Knjiga pravnog filozofa i teoretičara, profesora jurisprudencije sa Oksforda, smatra se najvažnijim delom u anglosaksonskoj teoriji prava u poslednjih pola veka. Herbert Hart je svojim objašnjenjem osnovnih filozofsko-pravnih pojmova izazvao raspravu u naučnoj javnosti, i zaslužan je po rečima Džozefa Raza za „renesansu“ pravne filozofije.
Pošalji