pojam i biće srpske nacije

POJAM I BIĆE SRPSKE NACIJE

Lazar Vrkatić
U trenutku kada se nacionalno pitanje, posebno srpskog naroda, toliko apostrofira, brani, napada, pa i dovodi u pitanje, pojavila se obimna studija profesora dr Lazara Vrkatića pod naslovom «„Pojam i biće srpske nacije»”. Odmah treba reći da je Vrkatić filozof, a ne istoričar, i da su njegove interpretacije snažno obeležene tim duhom. Polazeći od Šelingovog mišljenja da naciju tvori krv i mitologija, Vrkatić pomno analizira i jedan i drugi segment, posebno vezano za srpsku naciju i njeno biće.
Pošalji