pohvale

POHVALE

Pers Sen-Džons
Pers nije pesnik mašte već je, kako je Rože Kajoa ocenio, majstor montaže.
Posebni izazov u prevođenju su bili Persov šeretluk, svojstven velikim pesnicima, i opsednutost muzikom kao sastavnim delom pesničkog izraza. Jer, Sen-Džon Pers je, smatra Borislav Radović, sebi dao zadatak da more rimuje sa čitavim svetom.
Pošalji