pogled sa edinburške stene

POGLED SA EDINBURŠKE STENE

Alis Manro
Pogled sa edinburške stene je zbirka pripovedaka Alis Manro inspirisana njenim škotskim precima. Pišući o njima ona zapravo piše i o sebi, a njene teme su odnos između oca i ćerke, teskoba provincijskog života, devojke nezadovoljne životom u kući i nepristupačnošću obrazovnog sistema u dalekoj prošlosti. Iako motive za price pronalazi u porodičnoj istoriji, nejasan je odnos između faktualne tačnosti i domaštanog…

Ove pripovetke su pisane na tragu života njenih predaka u Škotskoj, o čemu sama autorka svedoči: “Sav ovaj materijal sam slagala godinama, a on je, neprimetno, tu i tamo, počeo da se poprima oblik pripovedaka. Neki njihovi junaci su mi se obraćali vlastitim rečima, dok je druge stvorila situacija u kojoj su se nalazili. Pomešale su se njihove i moje reči u neobičnom postupku obnavljanja njihovih života, u datim okolnostima, onoliko verno koliko je moguće, kada su u pitanju naše predstave o prošlosti. Nadahnuće za njih sam crpela iz ličnog materijala, ali sam s tim materijalom mogla da činim šta god sam htela. Jer je glavno bilo da iz toga napišem pripovetku.

Pošalji