pogled iz osinjaka razgovori i susreti sa dobricom ćosićem

POGLED IZ OSINJAKA - RAZGOVORI I SUSRETI SA DOBRICOM ĆOSIĆEM

Slavoljub Đukić
Podelite:
Za Dobricu Ćosića sam čuo odmah posle rata, dok je, u partizanskoj uniformi, bio na čelu glasila Mladi borac. Decenijama posle toga, kao novinar, bio sam upućen da pratim život ovog čoveka, koji je, pored književnog dela, bio jedna od centralnih figura javnog života. Gde god se Ćosić našao, nešto se dešavalo, još od vremena kada je u engleskim cokulama došao u Beograd i kao agitpropovac počeo druženje s neistomišlje- nicima. On je jedan od ključnih svedoka i učesnika novije srpske i jugoslovenske istorije, razume se pored njegovog dragocenog književnog dela. Ćosić je poznavao sve vodeće ličnosti u Jugoslaviji. S mnogima se družio i bio prijatelj.
Pošalji