pogled iskosa ljudi, sudbine, komentari

POGLED ISKOSA - LJUDI, SUDBINE, KOMENTARI

Dušan Čkrebić
Podelite:
„Želeo sam da zabeležim po nešto o ljudima koje sam sretao, poznavao, sa kojima sam radio ili manje-više sarađivao, a latio sam se i svojih zaturenih zapisa i beleški vođenih na preskok godinama unazad. One su makar i u naznakama određivale putokaz kojim bi trebalo ići... Tako je nastala ova knjiga kao uži izbor memoarsko-političkih eseja o mojim savremenicima.Naravno, ovo kazivanje nije istorija, ali možda može da bude jedan puteljak koji vodi ka njoj. Ličnosti iz našeg ondašnjeg političkog života o kojima sam pisao lično sam poznavao.
Pošalji