poezija petra pajića

POEZIJA PETRA PAJIĆA

Vera Vaš
Knjiga "Poezija Petra Pajića" Vere Vaš predstavlja temeljnu studiju o istoimenom pesniku, čiji značajni doprinos srpskoj književnosti obuhvata nekoliko nedavnih decenija. Gđa Vaš, čiji je doktorat odbranjen na Filološkom fakultetu u Beogradu, sistematski istražuje Pajićevu poeziju, prateći njen razvoj od knjige do knjige. Kroz analizu pesnikove građe, kao i kritičke i teorijske literature, autorka dubinski istražuje teme, motive, umetničke postupke i estetske domete ovog uglednog liričara, pružajući čitaocima detaljan uvid u njegovu izuzetnu poetičku dimenziju. "Poezija Petra Pajića" nije samo pregled stvaralaštva ovog pesnika već i dragocen doprinos razumevanju njegove uloge u srpskoj književnosti.

Iz doktorata odbranjenom na Filološkom fakultetu u Beogradu, gđa Vera Vaš sačinila je knjigu – studiju o poeziji Petra Pajića, uglednog autora Srpske književne zadruge tokom nekoliko nedavnih decenija. Sistematski i naučno, od knjige do knjige, s osloncem na pesnikovu građu, ali i kritičku i teorijsku literaturu, autorka je ukazala na teme i motive, umetničke postupke i estetske domete ovog znamenitog liričara.

Pošalji