poetika vremena srpskih usmenih epskih pesama

POETIKA VREMENA SRPSKIH USMENIH EPSKIH PESAMA

Dragoljub Perić
Dragoljub Perić u svojoj knjizi Poetika vremena srpskih usmenih pesama daje inovativan pristup istraživanju fenomena vremena kao poetske kategorije.

Poetika vremena srpskih usmenih epskih pesama predstavlja inovativan pristup jednom od najznačajnijih slojeva usmenoknjiževne tradicije Srba. Izabrani pristup – istraživanje fenomena vremena kao poetske kategorije – omogućio je svojevrstan, i u dosadašnjim ispitivanjima neprimenjen (ili samo parcijalno primenjivan), uvid u usmenu epsku tradiciju pre nastanka zbirki Vuka Karadžića i u pesme u Vukovim izdanjima, što čini najznačajniji korpus srpske usmene književnosti.
Emeritus Marija Kleut

Pošalji