poetika sižea i žanra

POETIKA SIŽEA I ŽANRA

Olga Mihajlovna Frejdenberg

Objavljivanju Poetike sižea i žanra pristupili smo kao izdanju svojevrsnog spomenika nauke i književnosti. Smatramo za dužnost da čitaoca upoznamo s karakterom tekstološke pripreme. Služili smo se ispravkama, unetim rukom O. Frejdenberg na primerku knjige koja je pripadala njenoj učenici O. A. Gutan, a koju nam je ljubazno ustupio njen sin A. S. Gutan. Ispravka teksta zadire u neke slučajeve zastarele ortografije (na primer, sfera, priča) i uklanjanja zapete ispred „kao" u smislu „u svojstvu".

Pošalji