poetika književnog razgovora

POETIKA KNJIŽEVNOG RAZGOVORA

Jovan Pejčić
Šta je, uopšte, razgovor? Kako je on moguć? Ko sve, šta sve i na kakav način učestvuje kada se razgovor dogodi - koje su pretpostavke njegovog zasnivanja? Kada i čime međuljudska komunikacija nadrasta prostu razmenu vesti i pretvara se u dublji susret dvaju bića, dve svesti, dva životna, duševno-duhovna plana, postajući - razgovor?
Iz opštosti ovih pitanja izvode se sve specifičnosti književnog razgovora kao samostalnog žanra u sistemu dokumentarno-umetničkih vrsta književnosti.
Pošalji