poeme, druga knjiga

POEME, DRUGA KNJIGA

Matija Bećković
Prva knjiga Matijinih Poema objavljena je u Kolu pre 40 godina. Bilo je to priznanje autoru dijalekatskih pesničkih pripovedaka (Reče mi jedan čoek, Kostići, Bogojavljenje, Unuk Alekse Marinkova, Lele i kuku…) Sada su pred čitaocem nove Bećkovićeve poeme, napisane u 21. veku: pobožno-molitvene (Gospode pomiluj, Učini mi ljubav, Slava tebi Bože), autopoetičke i istorijsko-istraživačke (Prahu oca poezije), zavičajno-istraživačke (Senta, Kad dođeš u bilo koji grad), ljubavne (Parusija za Veru Pavladoljsku) i dr.
Pošalji