podučavanje dece s poremećajima mentalnog zdravlja i učenja u redovnoj nastavi

PODUČAVANJE DECE S POREMEĆAJIMA MENTALNOG ZDRAVLJA I UČENJA U REDOVNOJ NASTAVI

Majls L. Kuli
Cilj ovog priručnika je da pomogne učiteljima i nastavnicima koji u okviru redovne nastave rade sa učenicima s posebnim potrebama, ali i pedagozima, psiholozima, defektolozima, pedagoškim asistentima, roditeljima i svima onima koji rade s decom i tinejdžerima. U njemu se na pristupačan način opisuju poremećaji mentalnog zdravlja i učenja koji se često sreću kod školske dece, objašnjava se kako se svaki od njih može ispoljiti u učionici i pružaju se sugestije o tome šta da se uradi, a šta ne da bi se podržao razvoj ovih učenika. U knjizi se nalazi i nekoliko formulara koji se mogu kopirati i koristiti u nastavi.
Pošalji