podsticanje poliarhije

PODSTICANJE POLIARHIJE

Vilijam I. Robinson
Podelite:
Knjiga je nagrađena 1997. od strane Američkog sociološkog udruženja za izuzetan naučni doprinos. Vilijam I. Robinson, sociolog po obrazovanju, multidiciplinarni istraživač i angažovani naučnik, blisko je povezan sa socijalnim pokretima širom sveta i aktivno učestvuje u njihovoj borbi za socijalnu pravdu i humaniju paradigmu razvoja.
Pošalji