podsećanje na zločine rasprava o genocidu i ubistvu naroda

PODSEĆANJE NA ZLOČINE - RASPRAVA O GENOCIDU I UBISTVU NARODA

Folkhard Knige, Norbert Fraj
Zbornik 29 eseja sa simpozijuma održanog u Memorijalnom centru u Buhenvaldu o Holokaustu, genocidu i drugim oblicima državnog terora u XX veku. Knjiga obuhva-ta sećanje na zločine u istoriji Evrope, Jer-menije, Južne Afrike, Japana, SSSR-a, Kine, SAD-a i Francuske i suočavanje sa Holoka-ustom i genocidom, kao i aktuelnu debatu o evropskoj kulturi sećanja
Pošalji