podrimlje naselja, poreklo stanovništva, običaji

PODRIMLJE: NASELJA, POREKLO STANOVNIŠTVA, OBIČAJI

grupa autora
Janko Šafarik, Beleške o Mijacima (1860)
Toma Smiljanić Bradina, Mijaci, Gorna Reka i Mavrovsko polje (1925); Debarski Poljani i Rekanci (1934);
Stočarstvo na Bistri, Stogovu, Krčinu i Korabu (1932); Pastirski život kod Mijaka (1920)
Milojko Veljić, Debar i njegova okolina (1899)
Svetozar Tomić, Debarce (1928)
Jovan Hadži-Vasiljević, Grad Debar u vreme oslobođenja 1912. godine (1940); Skadar (1921)
Jovan F. Trifunoski, Debar. Antropogeografska ispitivanja (1957)
Milenko S. Filipović, Debarski Drimkol (1939); Golo Brdo. Beleške o naseljima, poreklu stanovništva, narodnom životu i običajima (1940); Srbi Golobrđani u Italiji (1940)
Vojislav S. Radovanović, Gornja i Donja Belica u Struškom Drimkolu (1936)Kosta P. Manojlović, Svadbeni običaji u Galičniku (1926); Svadbeni običaji u Debru i Župi (1935)Petar Ž. Petrović, Svadbeni običaji u Galičniku (1931)Živko Milićević, U postojbini naših kopaničara i zografa (1927)Branislav Nušić, S Kosova na sinje more (1902)Jirži V. Daneš, Promatranja iz Ljumske oblasti (1914)Ljuba Kovačević, Skadar (1887)Konstantin Jireček, Skadar i njegovo zemljište u srednjem veku (1914)Popis srpskih pravoslavnih domova u Skadru 1904/1905. godineDragoljub Petrović, Arbanasi došli – s Kavkaza? (2011)Pogovor: B. Čeliković, Istraživanja PodrimljaNakon knjiga posvećenih Metohiji, koja zahvata prostor sliva gornjeg i srednjeg toka Belog Drima, u ovoj knjizi donosimo studije i priloge koji se odnose na antropogeografska, etnografska i istorijska istraživanja ostatka jedinstvene prirodno-geografske sredine Podrimlja. Taj prostor ruski konzul Ivan Stepanovič Jastrebov smatra Starom Srbijom, i on obuhvata sliv Crnog Drima, koji ističe na severozapadnoj obali iz Ohridskog jezera kod Struge, teče kroz jugozapadnu Makedoniju, primajući kod Debra najveću pritoku Radiku, i potom prelazi na teritoriju današnje Albanije, gde se kod grada Kukesa spaja sa Belim Drimom i kao jedinstvena reka Drim teče dalje ka Skadru i Jadranskom moru. Obrađena su naselja u dolinama Crnog Drima i Drima. Predeone celine u slivu Crnog Drima: Debarski Drimkol, Debarsko polje, Debarska župa, Debarca, Golo brdo, Mijaci, Gorna reka i Mavrovsko polje koji se danas nalaze u granicama Severne Makedonije, dok deo tokova Crnog i Belog Drima i dalje Drima do ušća u Jadransko more, sa slivovima ovih reka, danas zahvata prostor severne Albanije.
Pošalji