počni iz početka

POČNI IZ POČETKA

Suheir El Kalamavi

Suheir el Kalamavi ostavila je neizbrisiv trag u književnosti u savremenom Egiptu.
Uz to, bila je primer, i davala je podsticaj mnogim ženama, kojima je govorila i svojim književnim delima, i svojim životom.
Ali, ta izuzetna ličnost autora samo je jedan od razloga zašto je objavljenja ova knjiga. Drugi je nesvakidašnja upečatljivost same knjige.
Ova knjiga istovremeno je jednostavna, slojevita i snažna. Mesta na kojima se dešavaju ove priče različita su.
Različite su i teme priča. Ali, one čine jednu jasnu i neraskidivu celinu, jer govore o onome što je univerzalno i bezvremeno.
Govore o zlu i dobru u čoveku. Ovim pričama autorka istražuje ljudsku prirodu. Traži odgovor na pitanje kakvi su ljudi.Na šta su sve spremni, i ko ih, ili šta, navodi da se poigravaju svojim i tuđim životima.Polazeći od priče „Šejtani se igraju“ iz slavne zbirke Hiljadu i jedna noć, svesna da nas zlo i opasnost vrebaju iz sveta tame i stalno nam prete autorka ne krije svoju veru u konačni trijumf dobrote i samilosti, pravde i poštenja. Poručuje nam da svako od nas može pobeći od mraka u sebi i oko sebe.I poziva svakog svog čitaoca: POČNI IZ POČETKA.

Pošalji