poći u svim pravcima boja i krug simboličko istraživanje

POĆI U SVIM PRAVCIMA: BOJA I KRUG - SIMBOLIČKO ISTRAŽIVANJE

Bojana Škorc
Vrednost ove knjige odražava se i u tome što, kroz poziv na neobaveznu igru, pruža priliku čitaocima da se na trenutak vrate korenima, iskonskom, instinktivnom i da, makar na trenutak, u „carstvu intrapsihičkog polja“ osveste nejasna osećanja, odnose sa ljudima, dopadanja i nedopadanja, preispitaju sistem vrednosti, da se zamisle i razmisle o dobrom i zlu, istinama i lažima... Pruža mogućnosti užurbanim pojedincima, koji u trci sa vremenom i sticanjem materijalnog, zaboravljaju šta su suštinske vrednosti. Ova knjiga je poziv, kako kaže sama autorka, na „unutrašnju šetnju kroz sebe u svim pravcima“, do granica koje sami odredimo.
Biljana Pejić
Pošalji