počeci samoupravljanja u alžiru (1962 1965)

POČECI SAMOUPRAVLJANJA U ALŽIRU (1962 - 1965)

Damien Helie
Objavljivanje srpskog prijevoda knjige mladog alžirskog istra živača Damiena Héliea (1939-1967, poginuo u 28. godini života u prometnoj nesreći) posvećene počecima radničkog (ili industri jskog) samoupravljanja u Alžiru mnogi će sasvim sigurno dočekati sa čuđenjem ili pak s podsmijehom: čemu ovdje objavljivati knji gu o jednoj propaloj ideji, pa još i o samoupravljanju u jednoj dalekoj zemlji s kojom od propasti politike nesvrstavanja ne bismo trebali imati ništa zajedničkoga? Svako je pitanje legitimno, ako nije postavljeno sa zlim namje rama, pa to onda važi i za pitanja ove vrste. Tko bez predrasuda uzme ovu knjigu u ruke, možda će dobiti odgovor na ta pitanja.
Pošalji