pismo s kraja sveta

PISMO S KRAJA SVETA

Hose Manuel Fahardo
Pismo s kraja sveta je uzbudljiv avanturistički roman o otkriću Amerike. Hose Manuel Fahardo je ispričao ovu poznatu temu na potpuno jedinstven i nov način dajući pritom drugačiji pogled i na Evropu tog vremena i na Novi svet.

Toliko sam se udubio u misli o Borhesu da mi se pričinilo da ga vidim kako stoji tu, preda mnom, te ga, zagledan u tajanstvenu tminu njegovih očiju, koje su umesto čudesa ovoga sveta radije gledale prizore koji se povinuju zakonima fikcije, upitah: „Recite, Borhese, je li moguće da pisac od tridesetak godina ponovo dođe do rukopisa koji se zagubio negde u lavirintu njegove imaginacije, pre gotovo pet vekova?“
„Da, moguće je. U književnosti je sve moguće. Samo treba poznavati mehanizme koji upravljaju slučajem“, odgovorio mi je hrapavim glasom čoveka kome su otkrovenja nešto sasvim uobičajeno.

Pošalji