pesme srpskim svetima u ruskoj crkvenopojačkoj umetnosti xvi xix veka

PESME SRPSKIM SVETIMA U RUSKOJ CRKVENOPOJAČKOJ UMETNOSTI XVI-XIX VEKA

Ana Rašković
Podelite:
Notni zbornik transkripcija pesama iz posledovanja Svetom Simeonu Mirotočivom, Svetiteljima Savi i Arseniju, Svetom kralju Milutinu i Svetom mučeniku knezu Lazaru sa ruske neumske na savremenu notaciju, predstavlja prvi ovakav zbornik na našim prostorima i prvu obimnu studiju na ovu temu u srpskoj nauci.
Kao rezultat seobe srpskih nacionalnih kultova u Rusiju, koji započinje još krajem XIV i početkom XV veka, srpska liturgijska poezija u čast srpskih svetih dobila je muzički sloj u vidu ruske znamene notacije već početkom XVI veka. Najpotpuniji i najstariji notni zapisi pesama srpskim svetima našli su se u 54 ruska stihirara iz XVI–XIX veka, koje je autorka pronašla, klasifikovala, dešifrovala i analizirala tokom desetogodišnjeg naučno-istraživačkog rada u najznačajnijim bibliotekama u Rusiji i Vatikanu.
Pošalji