pesme sima pandurović

PESME - SIMA PANDUROVIĆ

Sima Pandurović
Podelite:
Sima Pandurović danas ne bi mogao izdržati poređenje u punoći slike i reljefa sa jednim Dučićem, u versifikatorskoj lakoći sa jednim Rakićem, u rafiniranosti muzičkih linija sa Disom, ali ono što pesništvu Sime Pandurovića utiskuje težišnu osobenost, da ga osećamo kao autentičnu, celovitu vrednost jeste spoj misaonosti i vizije, duha i izraza jedne pronicljive a sumorne pesničke individualnosti. Prodorima u, neosvojene dotle, zone između sna i jave, u onirične horizonte ljudske realnosti, u srpskom simbolizmu dao je svoj dragoceni i nesumnjiv prilog ? Sima Pandurović.
Pošalji