pesme o ljubavi, smrti i još nekim sitnicama

PESME O LJUBAVI, SMRTI I JOŠ NEKIM SITNICAMA

Saša Simonović
To su priče o igri i zbilji; stvarnoj i nestvarnoj smrti, a najviše o mogućnostima ljubavi. Koliko ljubavi, toliko ljudi i priča. Ni jedna smrt nije ista, kao ni jedan život – ništa se neće ponoviti. Ljubav i smrt su glavni fenomeni života i sudbina Sašinih junaka. Njihove pojave su lirske parabole – sa simboličnim linijama postojanja... Ne zna se jesu li začudnije, iznenađuju li više ili manje "kaže" o ljubavi ili o smrti, gde ima više sreće, gde nesreće!
Pošalji