pesme i poeme aleksandar blok

PESME I POEME - ALEKSANDAR BLOK

Aleksandar Blok
Podelite:
Shvatiti Aleksandra Bloka (1880 – 1921), kako piše Andrej Beli, znači shvatiti vezu između njegove rane poezije i poeme „Dvanestorica“, nastale tri godine pred pesnikovu smrt. Izbor koji je pred nama upravo predstavlja uvid u bogato i raznovrsno stvaralaštvo ovog velikog pesnika Srebrnog veka. Pred nama su rani stihovi Bloka „čistog simboliste“ (Ante Lucem, Pesme o Divnoj Dami), poezija kasnijeg perioda (Pesme iz drugih zbornika), kao i tri Blokovljeve poeme – Dvanestorica i Skiti iz 1918. godine i nedovršena poema Odmazda, pisana u periodu od 1910. do 1921. godine.
Stihovi Aleksandra Bloka puni su nedorečenosti i slutnje.
Pošalji