pesma u prozi ili prozaida

PESMA U PROZI ILI PROZAIDA

Bojana Stojanović-Pantović
Pesma u prozi ili prozaida je prva celovita studija u srpskoj nauci o književnosti o istorijskim, teorijskim i komparativnim aspektima žanra, koji je tokom poslednja dva veka postao znak modernizacije brojnih svetskih literatura, uključujući i srpsku. Iako u sebi sintetizuje odlike poezije i proze, od Bodlera do danas, pesma u prozi predstavlja posebnu diskurzivnu praksu zasnovanu na izrazito autorefleksivnoj svesti njenih autora.
Pošalji