peške kroz svetu goru

PEŠKE KROZ SVETU GORU

Nenad Andrić
Podelite:
U meni je dugo sazrevala ideja da nešto napišem o Svetoj Gori. Pohodio sam je više puta i uvek se vraćao duhovno obogaćen i smiren. Želim da svoja iskustva i doživljaje podelim sa što većim brojem ljudi, kako bi makar na papiru osetili neverovatnu blagodat ovog svetog mesta. Sveta Gora se najbolje doživi ako se prođe peške, tako da mi je namera da što bolje opišem svetogorske staze i puteve do manastira, skitova, pećina i skrivenih kelija. Takođe, želim da prenesem i neke svoje dušekorisne razgovore sa svetogorskim monasima i starcima, kao i priče za koje vrlo mali broj hodočasnika zna.
Pošalji