perikle

PERIKLE

Feliks Naumovič Arski
Podelite:
Govorilli su da „grmi i seva“ kada on govori, ili da „nosi na jeziku strašnu munju“.
Po Tukididu glavni razlog njegovog uspeha nije bila govornička veština, već ugled koji je stekao svojim skromnim načinom života, kao i nepotkupljivošću i da, bez obzira na moć koju je imao, „svoju imovinu, koju mu je otac ostavio, nije uvećao ni za jednu drahmu.“
Svu snagu i ugled usmerio je na to da Atinu učini vodećom državom helenskog sveta. U to ime potpuno se predavao državničkimm poslovima, odbijao pozive na zabave i živeo je skromno, sa sredstvima neophodnim za život porodice.
Pošalji