novo
pedagoška psihologija

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA

Lajoš Genc
"Pedagoška psihologija" Lajoša Genca predstavlja sveobuhvatnu studiju koja pruža dubok uvid u razvoj psiholoških i pedagoških teorija iz današnje perspektive. Ova obimna knjiga nije samo naučno istraživanje, već i praktičan udžbenik prilagođen širokoj čitalačkoj publici, od studenata psihologije do stručnjaka u vaspitno-obrazovnoj oblasti. Sa 16 informativnih poglavlja, autor pažljivo pokriva sve relevantne oblasti pedagoške psihologije, uključujući razvojnu, kliničku, socijalnu psihologiju i psihologiju ličnosti. Poseban naglasak stavljen je na savremene izazove kao što su inkluzivno obrazovanje, školska klima i kultura, PISA istraživanja i obrazovanje u jezički heterogenim zajednicama.

Vaspitanje i obrazovanje nameću se danas, ne samo kao profesionalni ili naučni, već i kao veliki društveni izazovi. U želji da ponudi naučne odgovore na te izazove, ova pregledna i obimna studija daje širok uvid u razvoj psiholoških i pedagoških teorija iz današnje perspektive. Zato je svakako možemo smatrati i udžbenikom iz oblasti pedagoške psihologije, koji je prilagođen veoma širokoj čitalačkoj publici, od studenata psihologije, pedagogije i srodnih disciplina, pa do stručnjaka koji rade u vaspitno-obrazovnoj oblasti.

Knjiga jepodeljena u 16 poglavlja, u kojima su pokrivene sve značajne oblasti pedagoške psihologije, zajedno sa svim specifičnim doprinosima ostalih psiholoških disciplina (razvojna, klinička, socijalna psihologija i psihologija ličnosti). Značajna novina ovog rukopisa je u tome što se bavi i savremenim problematikama, poput inkluzivnog obrazovanja, školske klime i kulture, PISA istraživanja i obrazovanja u jezički heterogenim zajednicama. Uvidi su izloženi u istorijskoj perspektivi, a autor spretno balansira između naučnog upoznavanja sa složenom interdisciplinarnom oblašću pedagoške psihologije s jedne strane, i njenom praktičnom dimenzijom i životnošću, sa druge. Tekst je propraćen bogatom paratekstualnom aparaturom, koja pomaže preglednijoj i efektnijoj prezentaciji informacija, kao i hijerarhizaciji ideja i uvida po njihovoj važnosti.Ova studija nastala je kao plod višedecenijske posvećenosti i proučavanja u oblasti pedagoške psihologije, koje je sintetizovano i izneto stilom dostupnim širokoj čitalačkoj publici, a da pritom ne gubi na originalnosti svojih zapažanja, inetrpretacija, niti na širini svog uvida u čitavu naučnu oblast.

Pošalji