pazolini

PAZOLINI

Davide Tofolo

Izmisˇljeni razgovor dvojice umetnika krec´e od jedne fantasticˇne zamisli: Pazolini je zˇiv, i ima mnoge stvari da kazˇe. Mnoge. Susˇtinske. Ali da li je to zaista on? Ili je to neki duh, glumac, mitoman? Ono sˇto je sigurno, to je da njegovi razgovori sa Davideom Tofolom odisˇu onim osec´ajem, onom osˇtrinom koja je njegov duh ucˇinila besmrtnim. Tofolo trazˇi Pazolinija kroz stranice njegovih knjiga, u isecˇcima iz sˇtampe, u intervjuima, i hvata njegovu susˇtinu: bes, neotuđiva samoc´a, zˇestoka nesalomivost pesnika – sve to se nalazi među ovim stranicama, u ovom intenzivnom portretu Pazolinijeve slave, u delu jednog od najvec´ih antikonformisticˇkih autora italijanske scene.

Pošalji