partizani prohodu

PARTIZANI PROHODU

Dragan Markovina
"Partizani prohodu" Dragan Markovina je u svom delu uspeo evocirati ljude koji su i po cenu vlastitog života nastojali opovrgnuti ono što je Fransoa Fire nazvao iluzijom.

Markovina je u svom djelu uspio evocirati ljude koji su i po cenu vlastitog života nastojali opovrći ono što je Fransoa Fire nazvao iluzijom. I dok Koča Popović kritiku jednopartijskog sistema (a time i Staljina i staljinizma) daje u već dubokoj starosti, Markovina svoj obračun s nacionalizmom obavlja u mladim danima.
Goran Babić

Pošalji