parmenion lav makedonski

PARMENION - LAV MAKEDONSKI

Dejvid Gemel
Naslov originala: Lion of Macedon / by David A. Gemmell
Parmenion je legendarni general – Spartanac i Makedonac. Detinjstvo u Sparti provodi kao “mešanac”, omrznut od drugih dečaka “čiste krvi”. Prinuđen je da im se suprotstavi. Mračne sile rukovode njegovom sudbinom i njegovu veliku, životnu ljubavnu priču zamenjuju vojnim uspesima. On postaje veliki strateg pred kojim strepe mnoge vojske – Lav Makedonski. Zovu ga Smrt nacija. Istorija je skoro zaboravila Parmeniona. Niko ne zna da li je on bio kralj Pelagonaca, mekedonski avanturista ili tesalski najamnik.
Parmeniona Dejvida Gemela pratimo kao ratnika, stratega, generala–najamnika u službi Tebanaca i Makedonaca pod Filipom I Aleksandrom Makedonskim, ali i kao osobu čiju sudbinu prate snažne emocije, mladalačke strasti, kobna zaljubljenost… Paralelno sa bitkama i strategijama Gemel slika Parmenionovu zaljubljenost u nedostupnu devojku koju mu Mračne sile oduzimaju na početku života i koju on nastavlja da traži i otkriva u drugim ženama celoga života.
Pošalji