paranoja u nju delhiju

PARANOJA U NJU DELHIJU

Iva Vrtarić
"Paranoja u Nju Delhiju" Ive Vrtarić nastala je kao svedočenje jednog putovanja. "Paranoja u Nju Delhiju" vrvi od događaja, neobičnih situacija i avantura. Iva Vrtarić piše o putovanju koje je trebalo da predstavlja potragu za duševnim mirom, a na kome se desilo sve osim toga.


PARANOJA U NJU DELHIJU nastala je iz potrebe da se prizovu u sećanje svi detalji jednog putovanja, da se zaokruži neka smisaona celina i napravi jedan egzistencijalni presek, a zbivalo se brzo, dinamično, iz situacije u situaciju, što je imalo svoje kulminacije, klimakse, uspone i padove. . . U pokušaju da nađe duhovni mir pripovedaču se dešava sve samo ne to čemu teži – ovaj roman je kao jedan veliki psihodelični tobogan kroz realnost, perspektivu i postojanje; potraga za smirenjem duha je skoro pa utopijska – sve je neminovno moralo voditi gde je odvelo, svojevrsnom silasku u Had gde se, umesto da se nađu odgovori, iznova postavljaju jedna te ista pitanja. . .
 

Pošalji