paranoja barona aldina

PARANOJA BARONA ALDINA

Boško Krstić
Novi roman Boška Krstića napisan je u dve isprepletane priče koje predstavljaju odraze stvarnosti i mašte, a prenete kroz naraciju glavnog junaka. On pripoveda svoju životnu priču kroz koju se provlače društvena događanja u poslednjih nekoliko decenija. Zapravo, Paranoja Barona Aldina otvara pitanje sa kojim se suočavaju likovi, a koje se svodi na određivanje granice između stvarnosti i paranoje.
Podelite:

Paranoja i stvarnost, stvarna Subotica i izmaštana Šapata sreću se u dvema ukrštenim pričama novog romana Boška Krstića Paranoja Barona Aldina.
Junak Krstićevog romana priča priču svog života, izmešanu sa našim društvenim iskustvom u poslednjih nekoliko decenija.
U toj istoriji sukoba i omraza, privida i licemerja, velikih objava srećne budućnosti i mučnih iskustava konkretnog života, junaci romana dolazi do pitanja: gde se završava stvarnost, a gde počinje paranoja?
Novi roman pisca romana Kaštel Beringer i nesmirenog istraživača retkih sudbina i epizoda iz svakodnevice i istorije bačke ravnice.

Pošalji