paradoksalna sreća ogled o hiperpotrošačkom društvu
1.100 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

PARADOKSALNA SREĆA - OGLED O HIPERPOTROŠAČKOM DRUŠTVU

Žil Lipovecki
Podelite:
Nova modernost je rođena: ona se podudara sa "civilizacijom želje" koja se razvila u toku druge polovine XX veka. Ova revolucija neodvojiva je od novih usmerenja kapitalizma koji se opredelio za stalno podsticanje potražnje, komercijalizaciju i beskrajno umnožavanje potreba: potrošački kapitalizam zauzeo je mesto proizvodnih ekonomija. Za nekoliko decenija, affluent society preokrenulo je životne stilove i navike, povuklo za sobom novu hijerarhiju ciljeva kao i novi odnos prema stvarima u vremenu, sebi i drugima.
Pošalji