novo
paradoks necepanja atoma novi ogledi o nauci i fantastici

PARADOKS NECEPANJA ATOMA : NOVI OGLEDI O NAUCI I FANTASTICI

Milan M. Ćirković
Ćirković nudi i značajno dublje povezivanje SF sfere ljudskog uma sa temeljima nauke zalazeći u problematiku filozofije nauke i njenog suštinskog konzervativizma kroz jasnu kritiku dogmatskog načina mišljenja na koji i nauka nije imuna. Glavni moto ovog dela su sloboda misli i nesputani uzlet imaginacije.

Pred vama je knjiga izuzetne književne snage i britkog promišljanja o naizgled jednostavnim i zabavnim umetničkim kreacijama. Milan Ćirković nam pokazuje koliko se dubina uma može iskopati oko produkata imaginacije. U rukama držite tekstove koji će u vašim mozgovima, ukoliko im to dopustite, uposliti dobar deo vaših apstraktnih kognitivnih kapaciteta. Predstava o malecnom nebeskom telu, koje je samo jedno od strahovitog mnoštva u neverovatnom prostranstvu, a naseljeno je malecnim bićima sa ego-manijakalnom predstavom o sopstvenoj mentalnoj veličini i važnosti, zasigurno poprima razmere parodije kada se stvar sagleda na taj način, iz kosmičke perspektive. Paradoks necepanja atoma usmeren je ka naglašavanju upravo ove perspektive i to na originalan način – analizom obilja naučnofantastične literature, filmova i televizijskih serija.Ćirković nudi i značajno dublje povezivanje SF sfere ljudskog uma sa temeljima nauke zalazeći u problematiku filozofije nauke i njenog suštinskog konzervativizma kroz jasnu kritiku dogmatskog načina mišljenja na koji i nauka nije imuna. Autor se igra po obodima zamišljenih iskustava koja ne moraju biti „kosmička čuda“ već samo nešto što nismo ustanovili da se dešava u poznatoj nam prirodi, ali nije u suprotnosti sa prirodnim zakonima. Sloboda misli i nesputani uzlet imaginacije jesu jedini način da otkrijemo granice mogućeg kako bismo se odvažili pomalo preko njih – u domen nemogućeg.—Iz predgovora Biljane Stojković

Pošalji