paradigme ruske avangarde i postmoderne umetnosti

PARADIGME RUSKE AVANGARDE I POSTMODERNE UMETNOSTI

Amra Latifić
U knjizi "Paradigme ruske avangarde i postmoderne umetnosti" autorka Amra Latifić uvodi čitaoca u duhovni i kulturni kontekst, baveći se ruskim idolopoklonstvom i kultom ruske duše i duha, kao i predlažući mehanizam delovanja razvoja obrazaca Zapada najpre na rusku umetnost, a potom i politiku u toku preobražaja od carske do moderne Rusije.
Pošalji